Skip to main content

živit se samystudovatrozhodovat o soběrozhodovat nejen o soběbavit se samy

Vzděláním k nezávislosti

Začalo to Eliškou Krásnohorskou

Kdo byla Eliška Krásnohorská

Ženy mohou...

živit se samy

Ženy mohou...

studovat

Ženy mohou...

rozhodovat o sobě

Ženy mohou...

rozhodovat nejen
o sobě

Ženy mohou...

bavit se samy

Probudilé ženy města pražského

Knihovna Jiřiny Šiklové

Vyfoťte se s Eliškou!

Sdílejte fotky s hashtagem #zenymohou a označujte @knihovna_jiriny_siklove

Autorky textů a konceptu výstavy
Marie Koval a Milada Sekyrková

Grafický design výstavy
Tomáš Červenka

Ilustrace
Barbora Müllerová

Produkce
Jan Dufek a Johana Jonáková

Technická spolupráce
Matouš Ettler

Editace textů
Markéta Štěpánová

Namluvení textů
Michaela Berkovič a Jan Dufek

Anglický překlad
Marie Koval

Editace anglických textů
Vladimír Kroupa

Doprovodný program
Lucie Přibyl

Zvláštní poděkování patří Marii Foltýnové za cenné rady a Galerii Hlavního města Prahy za zapůjčení výstavních panelů. 

Použité fotografie byly digitálně kolorovány.

Originály archiválií jsou uložené v Literárním archivu Muzea literatury Památníku národního písemnictví a v Archivu Elišky Krásnohorské v Knihovně Jiřiny Šiklové v Gender Studies.

Doprovodné akce

8. 3. – 7. 4. 2023
Minivýstava originálů fotografií, rukopisů a dalších unikátních archiválií z Archivu Elišky Krásnohorské
Knihovna Jiřiny Šiklové
21. 3 .2023 od 18:30
Diskuze “Eliška Krásnohorská: vzděláním k emancipaci” v rámci diskusního a přednáškového cyklu Úterky s KJŠ
Knihovna Jiřiny Šiklové
Více o Knihovně Jiřiny Šiklové