Poslechněte si

Jméno Elišky Krásnohorské je spojeno především s její bohatou literární tvorbou či vlastenectvím. Méně známá je však její klíčová role v historii českého ženské hnutí. Krásnohorská byla iniciátorkou ženské vzdělanosti u nás. Zasadila se o založení gymnázia pro dívky, které bylo prvním svého druhu ve střední Evropě, a také o to, že ženy mohly začít studovat na vysoké škole.

Díky Elišce Krásnohorské tak ženy dnes mohou studovat, rozhodovat o svém povolání, partnerském vztahu, bydlet samy, sportovat, volit nebo jít samy na procházku či do kavárny, což dříve nebylo samozřejmostí. A o tom je i tato výstava.


Eliška Krásnohorská, Archiv Elišky Krásnohorské, Gender Studies