Skip to main content

Místa, kde se psala historie
8. 3.–18. 4. 2024

Výstava ukazuje pohled na dějiny Prahy očima žen, které bojovaly za volební právo, za možnost studovat a pracovat, za důstojnou odměnu či sociální zabezpečení. Výstava přibližuje konkrétní místa a domy v Praze, okolo kterých chodíme běžně do školy, do práce nebo na kávu, ale často nevíme, že se tam odehrávaly zásadní milníky feministické historie, která nás ovlivňuje dodnes.

A jelikož je úsilí za rovnoprávnost stále potřeba, můžeme i v 21. století na mapě ukázat, že Praha byla, je a bude feministická, a máme na co navazovat. Začtěte se (a zaposlouchejte) do jejího příběhu i vy!

Jak šel čas… Historie ženského hnutí v příběhu Aničky Kovářové

Dobový kontext výstavy

Dům U Halánků (Náprstkovo muzeum)

Ženský výrobní spolek český

Dívčí gymnázium Minerva

Spolkový dům Ženského klubu českého Ve Smečkách

Od bytu Jiřiny Šiklové k její knihovně

Autorky textů a konceptu výstavy
Marie Koval a Markéta Štěpánová

Odborná konzultace
Milada Sekyrková

Grafický design výstavy
Tomáš Červenka

Zvuk a video
Jan Dufek a Ondřej Škoch

Namluvení audio příběhu Aničky Kovářové
Marie Koval, Lucie Přibyl, Alice Škochová

Zpracování digitální mapy
Johana Jonáková

Tvorba webu
Matouš Ettler

Produkce
Lucie Přibyl

Jazyková korektura
Hana Štěpánová

Překlad do angličtiny
Jan Morávek

Zvláštní poděkování patří Kampusu Hybernská za zapůjčení výstavních prostor, rodině Šiklových za laskavé svolení s vystavením archiválií a zapůjčení předmětů z pozůstalosti Jiřiny Šiklové a Janě Hradilkové za text k historii Gender Studies v Klimentské a zapůjčení dobové fotografie.

Originály archiválií jsou uložené v Archivu Elišky Krásnohorské v Knihovně Jiřiny Šiklové v Gender Studies, o.p.s., v Archivu hlavního města Prahy, v Literárním archivu Muzea literatury Památníku národního písemnictví a v Národním muzeu.

Knihovna Jiřiny Šiklové

Je jednou z největších knihoven svého druhu v Evropě. Najdete u nás pestrou nabídku knih a časopisů na témata trh práce, slaďování pracovního a osobního života, rovné příležitosti, výchova a vzdělávání, genderové stereotypy a diskriminace, feminismus, gender a queer studies apod. Nabízíme nejen odbornou literaturu, ale také poezii, beletrii či komiksy.