Poslechněte si

Knihovna Jiřiny Šiklové je jednou z největších knihoven svého druhu v Evropě. Najdete u nás pestrou nabídku knih a časopisů na témata trh práce, slaďování pracovního a osobního života, rovné příležitosti, výchova a vzdělávání, genderové stereotypy a diskriminace, feminismus, gender a queer studies apod. Nabízíme nejen odbornou literaturu, ale také poezii, beletrii či komiksy.

KJŠ byla založena v roce 1992 v bytě zakladatelky Gender Studies, socioložky a disidentky Jiřiny Šiklové a do současné velikosti se rozrostla díky spolupráci s českými i zahraničními feministickými a queer organizacemi, univerzitami, nakladatelstvími, nadacemi i jednotlivci*kyněmi.

Na stavebních kamenech komunity, mezinárodní spolupráce a sdílení stavíme dodnes. V rámci projektu Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové spolupracujeme s Women’s History Archives Národní a univerzitní knihovny Islandu, které podobně jako náš Archiv Elišky Krásnohorské zpřístupňují veřejnosti cenné archivní dokumenty z historie ženského hnutí.