Jak šel čas…

Historie ženského hnutí v příběhu Aničky Kovářové

Vítejte! Moje jméno je Anička Kovářová a provedu vás touto výstavou, svým životem i příběhy žen mé rodiny, díky kterým budete moci nahlédnout do zákulisí dějin feministické Prahy. Na každém panelu s domem hledejte mojí podobiznu a dozvíte se víc.

„Do tohoto domu jsme se já ani moje máti nikdy nepodívaly, byly tam přednášky jenom pro majetný a my byly chudý jak kostelní myši.“

Chci si příběh Aničky přečíst

„Moje jméno je Anička Kovářová a narodila jsem se v roce 1850 do velmi chudé rodiny. Bylo mi zrovna patnáct, když se v Praze šustlo, že se v bývalém pivovaru domu U Halánků má otevírat první český ženský spolek. A prý se má jmenovat Americký klub dam. Kdo to kdy slyšel, tak český, nebo americký spolek? Za tím bude určitě stát ten Vojta Náprstek, který se nedávno vrátil z Ameriky se samými novotami. Přivezl dokonce i šicí stroj! A hodlá pořádat přednášky. To aby se prý ženy mohly více vzdělávat. Však to říká i Karolina Světlá, která Americký klub dam zakládala spolu s ním.

V pokoji s knihovnou se U Halánků tedy začaly konat přednášky a diskuze na nejroztodivnější témata! O astronomii, anatomii lidského těla, moderní kuchyni nebo nejnovější literatuře a hudbě… a poslechnout si je přicházely desítky dam. Vítaly je hlavně Anna Fingerhutová, matka Vojty Náprstka, kterou všichni znaly jako paňmaminku od Halánků (podporovala i ty nejchudší dráteníky, vdovy nebo studenty), a taky Josefa Křížková, které se říkalo Pepička a která si později vzala Vojtu Náprstka za muže. Chodívala sem třeba i Sofie Podlipská, lékařka Anna Bayerová nebo mladinká Eliška Krásnohorská.

No jo, ale to vám byla pražská ženská smetánka! Do domu U Halánků jsme se já ani moje máti nikdy na vlastní oči nepodívaly, tam mohly jenom majetný ženy a my byly holt chudý jak kostelní myši. Ale nemyslete si, že by nás studia nezajímala! My vám pořád něco četly, hltaly jsme noviny i každou knihu, která se nám dostala do ruky. A pak jsme diškutírovaly! Však jsme se taky hodně nasmály, jak si představují život a práci ty bohaté slečinky. Jen občas se nám zastesklo a trošku jsme jim třeba ten šicí stroj nebo hudební besídku záviděly…”

„Tady jsem ležívala v kolébce, zatímco se moje máti, aby nás uživila, učila psát na stroji, vyšívat a základům účetnictví.”

Chci si příběh Aničky přečíst

„Moje jméno je Anička Kovářová a pocházím z velmi chudé rodiny. Narodila jsem se v roce 1850. Moje máti přišla do Prahy z venkova s mým otcem, který dostal pracovní nabídku tehdy jako dělník v karlínské továrně. Ale já už si na svého otce moc nepamatuji, zemřel, když jsem byla ještě úplně maličká. Takže máma zůstala sama s děckem na krku. To byla tehdy pěkná šlamastyka… Jenže ona měla pořádnou kuráž a vůli se pořád učit něčemu novému. Takže jakmile se dozvěděla, že Karolina Světlá s Eliškou Krásnohorskou otevírají Ženský výrobní spolek český a že to není žádný elitní kroužek pro bohaté milostslečny, ale i pro obyčejný ženský, jako byla moje máma, tak neváhala a hned se přihlásila.

Možná si říkáte, no jo, to je hezký, ale co udělala se mnou, když jsem byla ještě miminko? I na to ve výrobním spolku myslely. Hlídání dětí tehdy v ženských opatrovnách zaváděla už Marie Palacká-Riegrová. A do Ženského výrobního spolku naštěstí mohly chodit i matky s malými dětmi. Takže v domě v Resslově ulici, kde tehdy spolek sídlil, jsem ležela v kolébce, zatímco se moje máti učila psát na stroji, vyšívat nebo základům účetnictví. To vše proto, aby nás uživila. No a já, jak jsem rostla, tak jsem šla v jejích šlépějích. Tu a tam jsem okoukla nějakou přednášku, tu se naučila vyšívat, tady počítat nebo si něco zazpívat. Navíc jsem tam potkávala samé inspirativní ženy, kromě Marie Palacké-Riegrové třeba Věnceslavu Lužickou Srbovou nebo Emílii Bártovou. A o těch jsem pak vyprávěla i své dceři.”

„Do Minervy jsem chodívala doprovázet milostslečnu s aktovkou, nosívala tehdy pěkně těžké učebnice, ale byla na ně patřičně hrdá. Však byla mezi prvními dívkami, které mohly jít k maturitě!”

Chci si příběh Aničky přečíst

„U nás v rodině se dědí jméno Anička. Moje babička i máma se jmenovaly taky Anička, možná aby se to nepletlo. Každopádně jsme pořád všechny z chudé rodiny. Já se narodila v Praze v roce 1875 a musela jsem mamince odmala hodně pomáhat, a taky si chodit přivydělávat, abychom se uživily. A zrovna, když mi bylo patnáct let, jsem si četla v časopise Ženské listy, že se má otevírat Minerva, první dívčí gymnázium u nás i v celé střední Evropě! Hned se mi rozzářily oči… jenže když jsem si přečetla, kolik stojí školné, přešla mě chuť. To bychom si s mojí máti nikdy nemohly dovolit. Nedalo se nic dělat, sny o studiích jsem musela nechat plavat. Tehdy ovšem zrovna hledali v jedné pražské podnikatelské rodině pomocnici pro mladou slečnu, tak jsem se přihlásila a přijali mě. A k mému překvapení se jednalo o slečnu Olgu, která patřila právě mezi první minervistky! 

 

Slečně Olze jsem vázala šněrovačky, pomáhala zaplétat vlasy a chystat knihy. A zcela živě si vybavuju, jak se mi vždy rozzářily oči, když jsem ji doprovázela do školní budovy. Nosila jsem jí aktovku s pěkně těžkými učebnicemi, ale milostslečna na ně byla patřičně hrdá. A já na ni taky. Však byla mezi prvními dívkami, které mohly jít k maturitě! Navíc jsem ji doprovázela i na výlety, na školní mše nebo vánoční besídky. To bylo teprve něco! Sama Eliška Krásnohorská tam tehdy předzpívávala lidovky a mně se tajil dech. Kromě toho jsem zde potkala třeba Marii Fabiánovou, která vynikala v matematice, nebo Annu Honzákovou, která se pak stala naší první lékařkou. Její sestra Albína také vychodila Minervu a sama zde pak vyučovala. I já jsem tehdy toužila navštěvovat jejich hodiny… Tak jsem se alespoň později přihlásila na večerní kurzy psaní na stroji. To bylo v době, kdy Praha žila hodně politikou a všeobecným volebním právem. Na jednom protestu mi padl do oka mladý student historie, byl tehdy zapojen do sociálně demokratické strany, a to vám byla láska na první pohled. Jenže z té lásky jsem hned měla dceru a jeho zavřeli a pak už jsme se moc neviděli. Zůstala jsem svobodnou matkou, ale co naplat, těch bylo tehdy celá řada. Potkávaly jsme se na kurzech od sociální demokracie a politika mě zajímala čím dál víc.”

„Tady jsem to milovala, to byl šrumec! Cvakala jsem na stroji a přepisovala proslovy Františce Plamínkové do noci, ještěže jsem tu měla i svůj kamrlík.”

Chci si příběh Aničky přečíst

„Jmenuju se Anička Kovářová, stejně jako moje máti, babička i prababička. Narodila jsem se na prahu nového tisíciletí v roce 1900. Od šestnácti let jsem pracovala ve smíchovské textilce u stroje a pomáhala jsem máti, abychom se uživily. Probíhala velká válka a nebylo snadné se protlouci, v městě to bylo ještě složitější než na vesnici. Máti byla samoživitelka a já pořád chtěla nějaké nové knížky. V roce 1918, kdy vznikla naše Republika československá, mi bylo osmnáct let. Praha tehdy sršela nadšením! Se sousedkami jsme v prosinci výskaly a mávaly prezidentovi Masarykovi, když projížděl kolem našeho domu. Byla to doba velkých změn. Však i sám prezident, včetně své ženy Charlotty, podporoval ženy, aby se zapojily do politiky. Chodila jsem tehdy s maminkou na schůze ženského odboru od sociální demokracie a tam to hučelo jako v úlu! Nejvíce se diskutovalo volební právo žen nebo zrušení celibátu učitelek! Hltala jsem všechny novinky a na večerních kurzech jsem se naučila kromě němčiny a francouzštiny taky psát výborně na stroji. To se mi taky později náramně vyplatilo!

Na schůzích ženského hnutí mě okouzlila plamenná řečnice Františka Plamínková. Byla to ona, kdo mě podpořila v tom, abych si jako privatistka dodělala večerní maturitu na kurzech na Gymnáziu Krásnohorské (tak se jen přejmenovala Minerva). O tom si moje maminka mohla kdysi jen nechat zdát. Ale mne už zde učila historii Milada Paulová nebo zeměpis Albína Honzáková. 

Ale to nejlepší teprve přišlo po roce 1933, kdy byl s velkou slávou postaven spolkový dům Ve Smečkách. Vyprávění jenom o tomto domě by vydalo na celý román… ale jen si představte, postavila ho naše první česká architektka Milada Petříková-Pavlíková, přesně podle představ žen, které si také na stavbu domu založily stavební družstvo a vzaly úvěr z banky. Vznikl tak dům s přednáškovým sálem, parádní knihovnou, jídelnou, kde se podávala i vegetariánská jídla, a hlavně bylo zde dostupné bydlení pro svobodné ženy. A věřte nevěřte, přesně tam jsem se ocitla i já! Po jedné schůzi Ženského klubu českého, kam jsem začala chodit a kde jsem čas od času psala zápisy z jednání, si mě odchytla právě Františka Plamínková a ptala se mě, jestli jí nechci být při ruce, že si všimla, že jsem velmi pohotová na stroji a pokládám bystré otázky. Nadšením jsem div nevyskočila do proskleného stropu té krásné funkcionalistické budovy. A tak jsem se stala nájemnou písařkou a tajemnicí Františky Plamínkové. Opisovala jsem na stroji odborné články a přepisovala její proslovy až dlouho do noci. Ještěže jsem tu měla i ten svůj kamrlík. Byl to šrumec, ale já to tady Ve Smečkách milovala.

Ve 30. letech ale dny běžely strašně rychle. V polovině 20. let jsem se provdala za inženýra, ale jelikož byl židovského původu, měli jsme spolu dvě děti a politická situace každým dnem přituhovala, Františka Plamínková mi spolu s dalšími členkami Ženského klubu českého a Ženské národní rady pomohla sehnat kontakty přes sufražetky a labour party v zahraničí. Na konci 30. let jsme si tedy sbalili na poslední chvíli kufry a emigrovali do Anglie.”

„Knihovnou to vše začalo a je tam dodnes! Hnízdo feminismu plné knížek, fotek a časopisů… Ten gender je totiž všude.”

Chci si příběh Aničky přečíst

Klimentská 17

„Moje máma se narodila v roce 1925 ještě v Československu, ale vyrůstala převážně v Anglii. Taky se jmenovala Anička, stejně jako já a jako její máma a její máma a její máma. V Anglii se svým bráchou, mým strejdou, vychodili střední školu. Po skončení druhé světové války se na chvíli vrátili do Čech, ale pár let na to byli zas nahlíženi jako nepřátelé státu. Rodiče jim odsunuli z Prahy na venkov a protože se na to moje máma nemohla dívat, tak se vrátila zpátky do Anglie. Tam se prý seznámila se šarmantním českým emigrantem a letcem RAF, to jako s mým tátou, a narodili se jim dvě děti, můj brácha a pak v roce 1955 já. V Anglii byla spousta rodin jako my a taky mnohem chudších, sirotků a válečných veteránů, a moje máma se jim hodně věnovala, angažovala se tehdy v Mezinárodním červeném kříži.

A je fakt, že jak mi máma říkala, já už byla trochu jinýho ražení než ona. Odmala jsem ležela zabořená v knížkách a hltala jsem jednu za druhou. Moje máma se vždy toužila vrátit do Československa, tak jsem si to pak splnila až já místo ní. Než k tomu ale došlo, napojila jsem se ještě za normalizace přes disent na Jiřinu Šiklovou, se kterou jsem si vyměnila pár dopisů a pomáhala jsem jí s doručováním tajných vzkazů a tiskovin i do Československa. Nebyla to tehdy úplně sranda, Jiřina za pašování zahraničních tiskovin byla na začátku 80. let dokonce i ve vězení. Ale přesto neztratila smysl pro humor. A já si přála se s ní setkat.”

Knihovna Jiřiny Šiklové

„Přišel rok 1989 a já v euforii sbalila kufry a vydala se z Anglie do Prahy, do země mojí rodiny. Sice jsem měla britské občanství, ale češtinu jsem milovala a nikdy nezapomněla. Přivezla jsem s sebou také celou kupu feministické literatury a jedna z mých prvních návštěv vedla do pověstného bytu Jiřiny Šiklové. Kam se člověk podíval, ležely knížky, dopisy, fotky a časopisy… Jiřina mě hned pohostila silným kafem, pochválila mi krátký sestřih a do pár týdnů mi pomohla sehnat bydlení. A něco uvnitř mi říkalo, že v tomhle bytě nejsem naposledy… Postupně jsme se skamarádily a svěřila mi třídění korespondence. Těch dopisů, co Jiřině chodilo, bylo totiž neskutečně moc a navíc z celého světa. A já uměla dobře anglicky, tak se to šiklo. 

V bytě Jiřiny jsme se potkaly s feministkami z Ameriky i z celé Evropy. Postupně jsme se tady začaly scházet i s dalšími ženami, které byly namočené v různých kolektivech. Hodně se kouřilo a diskutovalo. Řešilo se tehdy téma sociální práce, domácího násilí nebo třeba sexismu v politice. A jednou si tak sedím v Klimentské na kanapi, myslím, že jsme měly zrovna nějaké výjimečně dobré červené víno, které někdo přivezl ze zahraniční návštěvy, když si všimnu, že se rozproudila velmi živá debata a řeší se, jak se mají jako seznamovat ženy, které mají rády ženy. To si zase mají podávat inzeráty s heslem “Studna osamění” jako dřív nebo si to napsat na čelo? Rozesmála jsem se tak, až mi zaskočil lok vína a vyhrkla jsem: no tak si pojďme založit normální spolek. Tak jako se to vždycky dělalo, Americký klub dam, Ženský výrobní spolek, Minerva, Ženský klub český, tak proč ne klidně lesbický spolek s nějakým fajn názvem… třeba Lambda? To L tam zůstane, ne? V tu chvíli zrovna zachrastily klíče a vešla Jiřina. Později vyprávěla, že neměla nejmenší tušení, že se u ní scházejí lesby. U ní se totiž scházeli snad úplně všichni. Ale my jsme byly nadšený. Tak se knihovna začala rozšiřovat i o témata genderové identity, sexuality nebo třeba lesbické poezie. No a tak se z domácí knihovny stala nejprve nadace a později nezisková organizace Gender Studies, kde jsem ještě spoustu let pracovala jako knihovnice. Knihovna se sice několikrát přestěhovala a teď sídlí přímo u Vltavy na Masarykově nábřeží, ale Hnízdo feminismu, která začalo v bytě Jiřiny, žije dodnes! Ten gender je totiž všude…”