Skip to main content

Ženský výrobní spolek český

Ženský výrobní spolek český byl dobročinný vzdělávací spolek působící v letech 1871–1972. Byl založen Karolinou Světlou a Eliškou Krásnohorskou a patřil mezi první z ženských spolků v Čechách v dobách Rakouska-Uherska. Dívky zde navštěvovaly přednášky z obchodních, průmyslových a řemeslných oborů. Získaly zde také praktické kontakty: díky tzv. poptavárnám sehnaly bydlení, díky záložnám se naučily hospodařit s penězi. Učily se zde také uměleckému kreslení a dřevorytectví. Místa jako Ženský výrobní spolek pomáhala ženám získat znalosti a dovednosti důležité pro osamostatnění se v dospělosti. Spolek vydával Ženské listy, které se brzy staly ústředním periodikem snah o ženskou emancipaci.

Na průčelí domu jsou umístěny tři busty (zleva) Emílie Bártová, Karolina Světlá a Eliška Krásnohorská.

Foto: Martina Adlerová

Emílie Bártová (roz. Kalivodová, 1837–1890) byla česká feministka, bojovnice za volební právo žen, členka Amerického klubu dam a spoluzakladatelka ženských spolků Minerva a Ženského výrobního spolku českého (později také jeho předsedkyně). Spolupracovala s Karolinou Světlou, Věnceslavou Lužickou a Sofií Podlipskou.

Karolina Světlá (vlastním jménem Johana Nepomucena Mužáková, roz. Rottová) žila v letech 1830–1899 a byla jednou z nejvýznamnějších českých spisovatelek a feministek. Spolu s Vojtěchem Náprstkem založila v r. 1865 Americký klub dam. Je autorkou řady literárních děl Spolu s Eliškou Krásnohorskou založila v r. 1871 Ženský výrobní spolek český, přispívala do časopisu Ženské listy.

Eliška Krásnohorská (vlastním jménem Alžběta Pechová, v matrice Elisabeth Dorothea) žila v letech 1847–1926 a byla jednou z klíčových představitelek českého ženského hnutí a iniciátorkou ženské vzdělanosti. Zasadila se o to, aby u nás ženy mohly studovat na středních a posléze i na vysokých školách. Spolu s Karolinou Světlou založila Ženský výrobní spolek český, iniciovala a úspěšně dovedla ke vzniku první dívčí gymnázium ve střední Evropě – Minervu. Kromě toho byla významnou českou spisovatelkou, básnířkou, libretistkou a překladatelkou z několika jazyků.