Skip to main content

Spolkový dům Hlahol

Pro feministickou historii je dům důležitý, protože v roce 1911 v Hlaholu proběhla první schůze žen aktivních v českém ženském hnutí, v čele s Karlou Máchovou (českou spisovatelkou, překladatelkou, političkou a redaktorkou brněnského časopisu Ženský list). Jednalo se o historicky první akci k MDŽ v Praze, tehdy pod názvem Mezinárodní den za volební právo žen.

Spolkový a nájemní secesní dům s koncertním sálem vznikl jako novostavba pro spolek Hlahol podle plánů Josefa Fanty a Františka Schlaffnera (první návrh) v letech 1904–1905. Současný dům prorůstá celým blokem a ústí do Masarykova nábřeží a Vojtěšské ulice. Postaven byl na místě dvou malých bloků, které stály na ploše mezi řekou a komunikací předcházející dnešní Vojtěšské ulici. Na hodnotné secesní výzdobě domu se podíleli např. Alfons Mucha, Karel Ludvík Klusáček (alegorie Hudby – segmentový štít, sgrafita), Josef Pekárek (plastická výzdoba průčelí, vrcholová plastika štítu), Karel Mottl (ornamentální výzdoba). V hlavním sále je prosklený strop s unikátními lustry, s bustami hlavních protagonistů (sbormistrů) Hlaholu, malé varhany a luneta s obrazem Alfonse Muchy nazvaným Česká píseň. V prvním patře domu se nachází spolkové muzeum.

Pražský zpěvácký spolek Hlahol byl založen v r. 1861 pražským sbormistrem, zpěvákem a sládkem Janem Ludvíkem Lukesem. Tehdy se jednalo o 120členný mužský sbor. V r. 1873 Hlahol rozšířil své působení i o ženský sbor (tzv. dámský odbor), mezi jehož členky patřila například Eliška Krásnohorská. Sbor se do spolkového domu na Masarykově nábřeží č. 16 přestěhoval v r. 1905. Heslem Hlaholu se stalo „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“, které Josef Mánes namaloval do spolkového praporu. Sbor účinkoval kromě koncertů například při odhalování pomníků známých osobností, na pohřbech nebo při kladení základního kamene Národního divadla. Za první republiky v domě Hlaholu bydlely i známé herečky Adina Mandlová a Hana Vítová. Během druhé světové války byly místnosti Hlaholu zabaveny a přiděleny organizaci Todt-Einsatzgruppe VII, Oberbauleitung v Praze IV. Hlahol se dočasně přemístil do domu ve Štěpánské ulici. Od ledna 1945 začal sbor opět zkoušet ve své budově, ale od dubna byly sál a šatna opět zabrány a sloužily jako sklad mouky. Až po skončení války mohl spolek své sídlo využívat znovu. Smíšený pěvecký sbor Hlahol působí dodnes.

Více na www.hlahol.cz