Skip to main content

Náprstkovo muzeum (dům U Halánků)

Náprstkovo muzeum se nachází v budově bývalého pivovaru, který se jmenoval U Halánků. Nejprve zde vznikla knihovna, kde byly k dispozici nejnovější informace o pokroku ve vědě. Ve své době byla nejlépe zásobenou soukromou knihovnou v Praze.

V domě U Halánků, který patřil matce Vojtěcha, paní Anně Fingerhutové, sídlil Americký klub dam. Jednalo se o první ženský spolek, jehož vznik inicioval v roce 1865 Vojtěch Náprstek a jeho žena Josefa Křížková Náprstková. Spolek organizoval osvětové přednášky, praktické lekce pro moderní hospodyně a požadoval pro ženy rovná práva s muži. Spoluzakladatelkou spolku se stala Karolina Světlá, členkami byla většina žen významných českých rodin (Marie Riegrová – Palacká, Sofie Podlipská, Eliška Krásnohorská apod). V době od vzniku Klubu do násilného přerušení činnosti po nástupu komunistické vlády prošlo Klubem 900 žen. Jeho činnost byla následně obnovena po roce 1996.

V přijímacím salonu v prvním patře neměli v době konání přednášek muži přístup, aby účastnice tzv. nekompromitovali. Vysoko ve dveřích byl ale vyřezáno malé okno, skrz nějž sice nebylo možné nahlédnout dovnitř, ale bylo možné poslouchat přednášky.

V roce 1873 bylo na místě otevřeno České průmyslové muzeum, na které Náprstkovy darovali celé svoje rodinné úspory. Po smrti Náprstka muzeum vedla a rozšiřovala Josefa Náprstková, která pro něj získala více než 6000 exponátů z Afriky, Ameriky a Asie. Josefa iniciovala nejen novou budovu muzea, ale rovněž vznik nové ulice U Dobřenských.

Tajemství domů: Starobylý dům U Halánků | ČRo Vltava